Pre Loader

Miesta

Geopark Malé Karpaty oplýva mnohými malebnými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť. Vyskúšajte!

Prírodný a banský skanzen Budúcnosť

Prírodný a banský skanzen Budúcnosť V roku 2019 sa nám úspešne podarilo revitalizovať prírodný a banský skanzen Budúcnosť. Vonkajší areál bol upravený tak aby každý návštevník, ktorý sa tu ocitne pri prechádzke lesom alebo pri prechádzaní banským náučným chodníkom si tu mohol užiť chvíľku oddychu a vychutnať prítomný okamžik ďaleko od rušného mesta.  Nájdete tu opekanisko, ktoré je k dispozícií...

Geologické múzeum Barbora

Geologické múzeum Barbora Sútoku Moravy a Dunaja kraľuje vrchol Devínskej Kobyly (514 m n. m.), ktorú na relatívne malej ploche príroda obdarila rozmanitosťou geologických javov, cennými paleontologickými nálezmi a unikátnym bohatstvom flóry a fauny. Je budovaná najmä žulami, kremencami, vápencami, dolomitmi, pieskovcami a pieskami. V skratke možno povedať, že sa na nej nachádzajú základné horninové jednotky takmer všetkých pohorí Slovenska. Ich...

Kameň a víno

Kameň a víno V predhorí Malých Karpát na periférii mesta Pezinok sa rozkladajú veľké, zelené plochy vinohradov. Okrem pracovitých rúk vinohradníkov napomáha rastu viniča hroznorodého a kvalite tunajších vín aj pestrosť horninového zloženia. Kameň je prirodzeným základom každého vinohradu. Okrem toho, že dáva oporu koreňom, reguluje blahodarnú vlahu a zadržiava teplo slnečných lúčov. Priama závislosť každej hlavy viniča od zloženia a vlastností pôdy i skalného...

Štôlňa Ferdinand

Štôlňa Ferdinand Pri potulkách Malými Karpatami, ktoré sú známe početnými turistickými a lesnými chodníčkami natrafíte na množstvo krásnych a jedinečných miest. Jednou zo zaujímavých trás je i prechod banským náučným chodníkom, kde Vás čaká množstvo zastávok ,ktoré sa oplatí vidieť a vychutnať si ich atmosféru. Jedným z týchto výnimočným miest je i štôlňa Ferdinand, ktorá sa nachádza pri horárni Sirková...

Banícka expozícia – Pezinok

Banícka expozícia - Pezinok Pozývame Vás do Baníckej expozície v centre Pezinka, kde počas návštevy absolvujete dobrodružnou a pútavou formou prehliadku expozície s použitím atraktívnych exponátov bývalých Rudných baní Pezinok. Expozícia Vám priblíži banskú činnosť od stredoveku až do nedávnej minulosti, oboznámi Vás s oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd, okrajovo sa dotýka ťažby zlata. Dozviete sa o dejinách a tradíciách baníctva...