Pre Loader

Miesta

Geopark Malé Karpaty oplýva mnohými malebnými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť. Vyskúšajte!

Turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová

Objavujeme krásy Brezovských Karpát Turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová je bohatý na pohľady do krajiny, krásy živej i neživej prírody. Cieľom náučnej trasy je ukázať vám diverzitu nielen živej prírody, ale aj jej neživej časti. Lesy okolo Klenovej sú plné zveri a vzrastlých stromov. Z pohľadu geodiverzity je táto oblasť mimoriadne bohatá na krasové javy a má členitý reliéf...

Dubová – More pod našimi nohami

Dubová - more pod našimi nohami Neživá príroda je skrytá pod našimi nohami. Málokedy ju však vnímame. Po akých pokladoch šliapeme sa môžete presvedčiť napríklad v Dubovej. Pri spoločenskej sále na Sokolskej ulici v priestoroch vstupu na ihrisko sme nainštalovali náučný stôl. Náučná lokalita predstavuje jedno z významných miest Geoparku Malé Karpaty. Slúži na prezentáciu územia obce Dubová a pokladov neživej...

Šúrsky chodník

Prírodné klenoty Šúru Územie Geoparku Malé Karpaty v roku 2021 je tvorené množstvom lokalít. Vzhľadom na pestrosť geologického podložia jeho územie oplýva ohromnou geodiverzitou. Ruka v ruke s ňou ide biodiverzita. Sú spolu previazané a jedna na druhej závislé. Spojenie neživej i živej prírody s kultúrou je základ pre budovanie geoparkov vo svete. Šúr so svojou diverzitou a kultúrou je...

Prírodný a banský skanzen Budúcnosť

Prírodný a banský skanzen Budúcnosť V roku 2019 sa nám úspešne podarilo revitalizovať Prírodný a banský skanzen Budúcnosť. Vonkajší areál je upravený tak aby každý návštevník, ktorý sa tu ocitne pri prechádzke lesom alebo pri prechádzaní banským náučným chodníkom si tu mohol užiť chvíľu oddychu a vychutnať prítomný okamžik ďaleko od rušného mesta. Nájdete tu opekanisko, ktoré je k dispozícií...

Geologické múzeum Barbora

Geologické múzeum Barbora Sútoku Moravy a Dunaja kraľuje vrchol Devínskej Kobyly (514 m n. m.), ktorú na relatívne malej ploche príroda obdarila rozmanitosťou geologických javov, cennými paleontologickými nálezmi a unikátnym bohatstvom flóry a fauny. Je budovaná najmä žulami, kremencami, vápencami, dolomitmi, pieskovcami a pieskami. V skratke možno povedať, že sa na nej nachádzajú základné horninové jednotky takmer všetkých pohorí Slovenska. Ich...

Kameň a víno

Kameň a víno V predhorí Malých Karpát na periférii mesta Pezinok sa rozkladajú veľké, zelené plochy vinohradov. Okrem pracovitých rúk vinohradníkov napomáha rastu viniča hroznorodého a kvalite tunajších vín aj pestrosť horninového zloženia. Kameň je prirodzeným základom každého vinohradu. Okrem toho, že dáva oporu koreňom, reguluje blahodarnú vlahu a zadržiava teplo slnečných lúčov. Priama závislosť každej hlavy viniča od zloženia a vlastností pôdy i skalného...

Štôlňa Ferdinand

Štôlňa Ferdinand Pri potulkách Malými Karpatami, ktoré sú známe početnými turistickými a lesnými chodníčkami natrafíte na množstvo krásnych a jedinečných miest. Jednou zo zaujímavých trás je i prechod banským náučným chodníkom, kde Vás čaká množstvo zastávok ,ktoré sa oplatí vidieť a vychutnať si ich atmosféru. Jedným z týchto výnimočným miest je i štôlňa Ferdinand, ktorá sa nachádza pri horárni Sirková...