Pre Loader

Štôlňa Ferdinand

Pri potulkách Malými Karpatami, ktoré sú známe početnými turistickými a lesnými chodníčkami natrafíte na množstvo krásnych a jedinečných miest. Jednou zo zaujímavých trás je i prechod banským náučným chodníkom, kde Vás čaká množstvo zastávok ,ktoré sa oplatí vidieť a vychutnať si ich atmosféru. Jedným z týchto výnimočným miest je i štôlňa Ferdinand, ktorá sa nachádza pri horárni Sirková neďaleko Pezinka. Keďže má táto štôlňa viac ako 200 rokov a za jej vekom sa skrýva bohatá banská história rozhodli sme sa dať jej „nové šaty“ aby aj naďalej mohla svojou jedinečnosťou a krásou prezentovať bohatú banskú  históriu nášho kraja. Za priloženými fotografiami môžete vidieť množstvo úsilia, ktoré sme revitalizácií okolia  štôlne venovali. 

V minulosti to bola v Uhorsku prvá továreň na výrobu kyseliny sírovej a práve František Csida získal výlučne právo na výrobu z pyritov na území celého rakúskeho mocnárstva. Vtedajšia ťažba prebiehala na prelome 18.-19. storočia, ale posledné banské práce sa tu vykonávali ešte v 50. rokoch 20.storočia.

Postupne toto miesto budeme aj naďalej zveľaďovať a každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu a podať nám pomocnú ruku sa k nám môže pridať. Okrem dobrého pocitu z pobytu v prírode to robíme aj pre budúce generácie, aby nezabudli akú silnú banskú históriu má toto jedinečné miesto. 

Upozornenie: do vnútra štôlne neodporúčame vstupovať na vlastnú päsť nakoľko vstup je tu zakázaný. Bez skúseného sprievodcu by to nemuselo dopadnúť najlepšie. Momentálne slúži štôlňa výhradne pre živočíchov.  Na teraz sa skúste pokochať pohľadom zvonku a k predstave ako to vyzerá vnútri Vás priblížia priložené fotografie od fotografa Alberta Russa. 

Ferdinand