Pre Loader

Edukačné pomôcky

V našej ponuke edukačných pomôcok nájdete pestrý výber pre žiakov, ale i malých a veľkých obdivovateľov kamenného bohatstva Zeme. Sú určené pre všetky školy, školské zariadenia a rôzne záujmové a vzdelávacie inštitúcie. Sú vhodné i ako darček pre nadšencov geológie hlavne medzi deťmi.

Okrem vzdelávacej formy týchto pomôcok, ktoré môžu byť k dispozícií priamo na výučbe môžu byť i dekoráciou vo vitrínach rôznych škôl, múzeí a podobne.

Tieto edukačné pomôcky vo forme kolekcií, geologických máp a puzzle nám slúžia a pomáhajú i na nami organizovaných programoch, ktoré ponúkame školám a ostatným záujmovým skupinám a sú pre nás neodmysliteľnou a prínosnou pomôckou. Podrobnejšie informácie o programoch (prednášky, prezentácie, workshopy a podobne ) nájdete v ponuke pre školy a záujmové skupiny, vrátane cenníku jednotlivých programov.

V uvedenom cenníku pomôcok nájdete kompletnú ponuku. Pre priblíženie edukačných pomôcok  nahliadnite do brožúry v ktorej nájdete prehľad kolekcií a ostatných pomôcok.