Pre Loader

Kameň a víno

V predhorí Malých Karpát na periférii mesta Pezinok sa rozkladajú veľké, zelené plochy vinohradov. Okrem pracovitých rúk vinohradníkov napomáha rastu viniča hroznorodého a kvalite tunajších vín aj pestrosť horninového zloženia. Kameň je prirodzeným základom každého vinohradu. Okrem toho, že dáva oporu koreňom, reguluje blahodarnú vlahu a zadržiava teplo slnečných lúčov. Priama závislosť každej hlavy viniča od zloženia a vlastností pôdy i skalného podložia je celkom nepochybná. Pestré zloženie hornín v okolí Pezinka priam predurčuje, aby sa z nich vyvíjali rôzne pôdy, a tak umožnili rast rôznych odrôd viniča.

Pri prechádzke vinohradníckym náučným chodníkom v oblasti Rozálka sa zastavte pri vinárskom domčeku Celestín a vychutnajte si výhľad na okolitú prírodu. Oddýchnite si pri poznávaní hornín tunajších viníc a dozviete sa viac o tom, ako môže na pohľad obyčajný kameň prispieť ku kvalite pezinského vína.