Pre Loader

Prírodný a banský skanzen Budúcnosť

V roku 2019 sa nám úspešne podarilo revitalizovať prírodný a banský skanzen Budúcnosť. Vonkajší areál bol upravený tak aby každý návštevník, ktorý sa tu ocitne pri prechádzke lesom alebo pri prechádzaní banským náučným chodníkom si tu mohol užiť chvíľku oddychu a vychutnať prítomný okamžik ďaleko od rušného mesta. 

Nájdete tu opekanisko, ktoré je k dispozícií všetkým a my budeme radi, ak padne na úžitok a pevne veríme, že po jeho využití návštevníkmi bude vrátený do pôvodného stavu. V budovaní a zveľaďovaní skanzenu plánujeme aktívne pokračovať aj naďalej a budeme tu realizovať plánované aktivity a projekty o ktorých sa vždy včas dozviete. Našou snahou je vytvoriť príjemné miesto pre všetkých ľudí, kde budú môcť využiť aktívnym spôsobom voľný čas a zároveň miestom z ktorého budú odchádzať s novými poznatkami takže bude mať i vzdelávací charakter.

Skanzen bude i miestom, kde plánujeme pravidelne organizovať rôzne formy eventov, teambuildungov, exkurzií a workshopov. Prvé akcie sa nám tu už podarilo zrealizovať a splnili naše očakávania a veríme, že to bude takto úspešne pokračovať.

Nachádza sa tu aj štôlňa Budúcnosť. Ide o najnižšie situovanú štôlňu v Pezinku na trase banského náučného chodníka nad mestskou časťou Cajla smerom na Babu. V blízkosti sa nachádzajú rudné bane. Vnútri štôlne sa nachádza dvojkoľajná trať. V jej útrobách žije množstvo živočíchov pre ktorých je úkrytom i domovom so špeciálnou klímou pre ich život. 

Štôlňa je pre verejnosť uzavretá a je možné sa do nej dostať jedine po vzájomnej dohode, nakoľko jej návšteva si vyžaduje skúseného sprievodcu, ktorý pozná každú časť a je potrebné dodržať všetky bezpečnostné opatrenia a v neposlednom rade musí byť i odev vhodne prispôsobený návšteve štôlne. Preto nebuďte prekvapení ak nájdete štôlňu uzamknutú. 

Návštevu je možné zrealizovať aj s výkladom pre skupiny od min. 6 osôb a trvanie je do 30 min. V prípade doplňujúcich informácií alebo naplánovaniu návštevy nám môžete zavolať alebo napísať.

Prosíme návštevníkov, ktorí navštívia vonkajší areál aby tu udržiavali čistotu, bezpečnosť pri zakladaní ohňa na mieste na to určenom, aby sa po odchode vždy presvedčili, že je všetko tak ako pri ich príchode. Taktiež Vás žiadame v mene zvierat, ktoré tu v bezprostrednej blízkosti žijú, aby ste dodržiavali pokoj a neboli hluční. 

Veríme, že sa Vám bude na tomto čarovnom mieste páčiť a budete sa sem radi vracať.

Budúcnosť