Pre Loader

Dubová - more pod našimi nohami

Neživá príroda je skrytá pod našimi nohami. Málokedy ju však vnímame. Po akých pokladoch šliapeme sa môžete presvedčiť napríklad v Dubovej. Pri spoločenskej sále na Sokolskej ulici v priestoroch vstupu na ihrisko sme nainštalovali náučný stôl. Náučná lokalita predstavuje jedno z významných miest Geoparku Malé Karpaty. Slúži na prezentáciu územia obce Dubová a pokladov neživej prírody z jej územia interaktívnou formou.

Expozícia pozostáva z umeleckých rekonštrukcií pradávnych morí, ktorých sedimenty boli nájdené v Dubovej. Kresby sú doplnené textami približujúcimi vyhynutý život v tejto oblasti a príčiny jeho vymierania. Najvýraznejší prvok tvoria modely hmatových vzoriek fosílií. Boli vyrobené 3D tlačou na základe detailných skenov originálnych skamenelín nájdených v tejto oblasti. Takmer všetky sú niekoľkonásobne zväčšené pre lepšiu prehľadnosť. Na rozdiel od klasickej muzeálnej expozície je skameneliny priam potrebné si chytiť.

V okolí Dubovej sa nachádzajú horniny, ktoré ukazujú geologickú minulosť Zeme. Na základe nálezov skamenelín vieme o lokálnom vymieraní. Dotknite sa modelov fosílií a započúvajte sa do textu, ktorý vám priblíži ich príbeh.

Obrazová expozícia