Pre Loader

Život v Šúrskom rybníku

Život v Šúrskom rybníku

Rybník sa nachádza už na mape zo začiatku 17. storočia. Šúrsky rybník získal dnešnú podobu pri úprave tokov a miestnou ťažbou štrku v roku 1949. Štrk tu po sebe zanechala rieka Dunaj, ktorej koryto sme viackrát zasiahlo v starších aj v mladších štvrtohorách. Starý dunajský štrk je sfarbený do hneda, miestami ho prekrývajú ostrovčeky mladšieho svetlého štrku.

Fotogaléria