Pre Loader

Trianova dolina

Trianova dolina vedie spod Klenovej na Výtok a turistický chodník odtiaľ pokračuje až na Dobrú Vodu. Okrem krásnej prírody sa pozdĺž jej strán nachádzajú viaceré lomy založené v karbonátických horninách. Súhrnne sa tieto sedimenty nazývajú dobrovodské zlepence. Nájdeme medzi nimi aj pieskovce a brekcie, ktoré vznikli v morskom prostredí. Morské sedimenty sú veľmi variabilné, no v tejto oblasti sa vyskytujú pomerne masívne vrstvy vápnitých pieskovcov a zlepencov. Tieto masívne homogénne bloky majú spoločnú vlastnosť – sú pevné a zároveň dobre opracovateľné. To z nich robí materiál vhodný na zhotovovanie presných blokov, ozdobných prvkov aj sôch.

V Trianovej doline sa nachádzajú dva najznámejšie lomy – Trianová a Malé skalky. Ťažba v lome Trianová začala v 60-tych rokoch 20. storočia. Lom neskôr spravoval Slovenský fond výtvarných umení Bratislava. Prebehlo tu pokusné odťaženie niekoľkých blokov kameňa vylomením (klinovaním) a odstrelom. Po 90-tych rokoch prebiehala v lome občasná ťažba za účelom obnovy alebo reštaurovania historických budov a sôch. Lom však v súčasnosti ostáva opustený aj napriek tomu, že je evidovaný ako chránené ložiskové územie.

Ďalší významný lom je na hrebeni kóty Malé Skalky, nad obcou Dobrá Voda, patrí do katastra obce Chtelnica. V tejto oblasti sa dobývali bloky horniny pravdepodobne už v 18. storočí. Zvláštnosťou je, že ťažba neprebiehala klasickým spôsobom, ale postupovala smerom do hĺbky k nezvetraným blokom. Napriek dlhodobému nevyužívaniu lomu ide podľa geologických prieskumov o miesto s najväčšími prognóznami zásob (objemom ťažiteľnej horniny).

Priamo na námestí Dobrej Vody sa nachádza lom Kostolná Hôrka. Je považovaný za najstarší v tejto oblasti, spojený s dobrovodskými kamenármi a ich umením. Počiatky kamenárstva tu siahajú zhruba do 14. storočia a tradícia tohto remesla pretrvala až do nedávnych čias. Dobrovodskí kamenári poznali miestne horniny a mali neobyčajný cit pre opracovanie kameňa. Ich prácu možno obdivovať od katedrál v Trnave, pamätníkov v okolitých obciach, až po výnimočné náhrobné kamene – “dvojáky” či “trojáky”. Aj umenie môže ťažiť z geodiverzity územia.