Pre Loader

Starý dub rozpráva

Starý dub rozpráva

Väčšina Panónskeho hája dnes vyzerá ako hustý les a takých hustých lesov je dnes na Slovensku pomerne veľa. Avšak taký les ako kedysi vyzeral Panónsky háj, takých je málo – les s mohutnými dubmi, na ktoré svieti slnko. V takýchto duboch žije veľké množstvo hmyzu a iných bezstavovcov. Na jeden takýto dub v pastevnom lese je naviazaných aj 400 druhov rôzneho hmyzu. V starých duboch sa vyvíjajú larvy najväčšieho európskeho chrobáka, roháča veľkého a zriedkavého fuzáča obrovského.

Prastaré košaté duby nie sú len pôsobivou kulisou pre pasúce sa kone a kravy. Pasienkové lesy  vynikajú svojou biodiverzitou. Takmer každý starší strom tu má dutinu, v ktorej môžu hniezdiť krakle a dudky – kedysi hojné, no dnes miznúce vtáčie druhy kultúrnej krajiny. Vďaka dostatku svetla medzi stromami je pasienok bohato zakvitnutý a hostí množstvo druhov hmyzu. Najmä veľkého hmyzu: rôzne kobylky, koníky, motýle, v práchne mohutných stromov sa vyvíjajú larvy roháčov a nosorožtekov. V osvetlených kmeňoch dubov, pod kôrou, sa vyvíjajú larvy fuzáčov obrovských. Miestami spôsobia odumretie kôry, ktorá opadne a odhalí spleť ako prst hrubých chodieb. Osvetlené mŕtve drevo s chodbami je vynikajúci prírodný hmyzí hotel, v ktorom si hniezda zakladajú samotárske včely.

 

 

Blog –  Podpajštúnsky paštekár: Staré duby nad Stupavou — svedkovia zaniknutého lesného hospodárenia

“Zachovalé pastevné lesy už na Slovensku ani v Čechách v podstate nenájdeme, výnimkou môže byť rezervácia Panónsky háj v svätojurskom Šúri…”

 

Hádanka:

Som najväčší chrobák na Slovensku, môžem dorásť až do veľkosti 7,5 cm. Moje larvy sa niekoľko rokov vyvíjajú v práchnivom dreve starých dubov. V dospelosti obývam staré dubové porasty a živím sa miazgou stromov. Obávané „parožie“ nepoužívam na lov, ale pri zápasoch o samičky.

 

Odpoveď: Roháč obyčajný

Fotogaléria