Pre Loader

Drieňový vrch

Lesy v Malých Karpatoch predstavujú vo veľkej miere hospodárske porasty nižších vegetačných stupňov. Najčastejšie sa tu vyskytujú listnaté lesy s bukom, dubom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. V lesnom hospodárstve je často vysádzaným stromom buk. Veľká časť Malých Karpát by mala vyzerať rovnako, každý les je tu však iný. Spôsobujú to variácie doplnkových stromov v porastoch, aj geologické podložie. Horniny priamo ovplyvňujú vznik pôdnych typov. Pôdy limitujú alebo podporujú rast jednotlivých druhov stromov a podstatná je tiež členitosť povrchu. Výsledkom je na pohľad rôznorodá krajina, aj napriek tomu, že je vo veľkej miere osadená rovnakými druhmi drevín.

Hrebeň Drieňového vrchu je pomerne ostrý, budovaný pevnými horninami a tiahne sa smerom na juh, pozdĺž Trianovej doliny. Pevné sutiny na jeho východnom svahu pozostávajú z balvanov do veľkosti päste, so zreteľnými drobnými zrnami bielej farby. Zrná sú zložené z vápnitých hornín, spojených vápnitým tmelom. Ide o sedimentárnu horninu – vápnitý zlepenec, prípadne vápenec, ktoré vznikali v morskom prostredí. Pri troche šťastia v nich nájdete aj úlomky ustríc charakteristické pre prostredia s výrazným prúdením, o čom svedčí aj zväčša zaoblený tvar zŕn. Vápnité horniny vo výraznom reliéfe tvoria sutiny s minimom pôdy. Takéto podmienky vyhovujú najmä druhom ako sú dub, javor a drienka. Rastú od seba vo väčšej vzdialenosti, aby si vzájomne nekonkurovali a efektívne využívali pôdy s nižším obsahom živín. Teplé juhovýchodné svahy vyhľadáva zver spásajúca nižšie byliny. Na Drieňovom vrchu sa tak udržal vzdušný, otvorený riedkoles s teplomilnou flórou a faunou, ktorý bol ešte donedávna v Malých Karpatoch pomerne rozšírený. Dnes však tento riedko zalesnený svah pôsobí ako exotický ostrov v kultúrnom lese plnom bukov a hrabov.

V Malých Karpatoch sa mieša vplyv karpatského a panónskeho bioregiónu. Viaceré teplomilné druhy tu majú svoj najsevernejší výskyt. Vápencový podklad a južná orientácia svahov tvoria základ pre spoločenstvá podobné mediteránnym (typickým pre oblasť Stredozemného mora). Ich obmedzený výskyt o to viac púta svojou nevšednou krásou.

Mimochodom – viete čo znamená klen?

Je to ľudový názov javora horského. Keď budete kráčať ďalej po chodníku, skúste spočítať koľko klenov ostalo pod Klenovou 😉

Dobrovodský zlepenec