Pre Loader

Tomáš Fuksi

Tomáš Fuksi

Vyše 20 rokov v teréne zrastá s paleontologickým kladivom 🙂 Študoval paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Ústave Vied o Zemi SAV. Už počas štúdia sa snažil propagovať paleontológiu a geológiu. Venoval sa morským spoločenstvám mäkkýšov v kenozoiku. Prehľad vedeckej činnosti na ResearchGate .

Radi odpovieme na vaše otázky

Opýtajte sa nás