Pre Loader

Jiří Vitáloš

Jirko Vitáloš

Jiří Vitáloš

predseda správnej rady

Venuje sa mineralógii, baníctvu, histórii a s tým súvisiacim činnostiam, najmä v oblasti Malých Karpát. Jeho nadšenie sa pretavilo do založenia Malokarpatského baníckeho spolku, ktorého je aj naďalej členom. Zúčastňuje sa na baníckych a mineralogických podujatiach doma i v zahraničí.  Je spoluautorom viacerých článkov o baníctve a mineralógii, ktoré vyšli v našich i zahraničných médiách.

„Za rozhodujúci podiel na objavení pozostatkov pezinského hradu, organizovanie archeologického výskumu, popularizáciu historických objavov a dejín mesta v tlači, za organizovanie Pezinského Permoníka a za vznik a vyznačenie Banského náučného chodníka“ získal pamätnú plaketu primátora mesta Pezinok.  Úzka spolupráca s Petrom Tučekom viedla k objaveniu nového minerálu pre Slovensko s názvom Brandholzit z Perneka (vôbec druhá opísaná lokalita na svete) a k znovuobjaveniu vzácneho typového minerálu s názvom Schafarzikit v Perneku. Ďalším zaujímavým nálezom bolo objavenie pozostatkov padlého ruského vojaka 2. svetovej vojny, ktorého po nevyhnutných úkonoch pochovali s vojenskými poctami za účasti predstaviteľov vlády SR, Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR, Ministerstva obrany SR, Mesta Pezinok a iných organizácii v Pezinku a Bratislave.

Radi odpovieme na vaše otázky

Opýtajte sa nás