Pre Loader

Milan Gargulák

Milan Gargulák

geológ

Vyštudoval geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Vyše 40 rokov pracoval v Štátnom geologickom ústave Dionýza
Štúra v Bratislave ako ložiskový geológ, zodpovedný riešiteľ geologických
úloh a neskôr ako vedúci Geofondu. Je autorom alebo spoluautorom vyše
150 publikácií a výskumných záverečných správ.
Venuje sa mineralógii, slovenským meteoritom a montanistike.
V neziskovej organizácii plní funkciu odborného garanta pre
geológiu.

Radi odpovieme na vaše otázky

Opýtajte sa nás