Marián Hletko

Marián Hletko

Marián Hletko

riaditeľ

Vyštudoval environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Venuje sa problematike ochrany životného prostredia, monitoringu veľkých šeliem s dôrazom na medveďa hnedého a je dobrovoľným členom stráže prírody v Národnom parku Nízke Tatry. Dlhodobo sa venoval výchove a vzdelávaniu detí a mládeže ako člen Slovenského skautingu.

Radi odpovieme na vaše otázky

Opýtajte sa nás