Pre Loader

Banícka expozícia - Pezinok

Pozývame Vás do Baníckej expozície v centre Pezinka, kde počas návštevy absolvujete dobrodružnou a pútavou formou prehliadku expozície s použitím atraktívnych exponátov bývalých Rudných baní Pezinok. Expozícia Vám priblíži banskú činnosť od stredoveku až do nedávnej minulosti, oboznámi Vás s oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd, okrajovo sa dotýka ťažby zlata.

Dozviete sa o dejinách a tradíciách baníctva v Pezinku a priľahlom regióne, môžete si pozrieť výstavu minerálov, ktorá poskytuje informácie o geologickej stavbe lokality. V spolupráci s Malokarpatským  baníckym spolkom sa nám do relatívne malých priestorov podarilo vtesnať celú banskú históriu Pezinka od jej prvej písomnej zmienky z roku 1339 až po súčasnosť.

Banícka expozícia je pre verejnosť prístupná od roku 2015 a potvrdzuje, že baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie Pezinka a jeho okolia.

 Otváracie hodiny:

Banícka expozícia je otvorená celoročne každý utorok a štvrtok 13:00 -17 .00 hod.

V ostatné dni treba návštevu vopred telefonicky nahlásiť.

Adresa:

Banská expozícia Pezinok

  1. R. Štefánika 9,

902 01 Pezinok

Kontakt:

  1. Moravčík, 0910 381 555
  2. Granec, 0905 300 884
  3. Mišuta, 0904 400 876